Strona główna
Dane teleadresowe Rys zawodowy rzeczoznawcy Informacje o firmie Formularz zapytania
Wykorzystanie usług w celu:
 • zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy
 • amortyzacji środków trwałych
 • wnoszenia wkładów niepieniężnych (aportu)
 • ustalenia ceny sprzedaży
 • ustalenia podstawy podatków i opłat, z tytułu: spadków i darowizn oraz użytkowania wieczystego gruntu
 • uzyskania rekompensat i odszkodowań
 • waloryzacji wkładu mieszkaniowego
 • przekształcenia spółdzielczych praw do lokalu
 • określenia poniesionych nakładów
 • ustalenie wartości przedmiotu postępowania sądowego
 • windykacji nieruchomości
Terminy realizacji:
dla nieruchomości typowych 2-3 dni robocze, dla pozostałych nieruchomości 5-10 dni roboczych
Koszt wyceny zależy od:
rodzaju nieruchomości, celu i zakresu opracowania, lokalizacji nieruchomości,
dostępnej dokumentacji, oczekiwanego terminu realizacji zamówienia
Ofertę cenową mogą Państwo uzyskać po wypełnieniu formularza zapytania
<<< 2/2
Copyright  PIK 2004